• Projekty stron www
  • Strony internetowe
  • Tworzenie stron

Jak wyprzedzić swoją konkurencję w Internecie? Wypozycjonuj swoją stronę www, zajmujemy się usługami pozycjonowania dla firm z Lędzin.

Pozycjonowanie stron internetowych Lędziny

Niestety nawet najlepsza strona internetowa to dziś za mało by być zauważonym w Internecie. Elementem przesądzającym o tym czy Twoja strona będzie odwiedzana jest poziom jej widoczności w wyszukiwarkach. Ponieważ znaczna ilość ruchu w Internecie przychodzi z wyszukiwarek nie możesz zaniedbać akcji zwiększających jej pozycje, zwłaszcza jeśli Twoja działalnośc jest oparta o Internet. Ale nawet funkcjonując na rynku miejscowym (np. w Lędzinach) nie możesz ignorować tego faktu.

Pozycjonowanie witryn www to grupa procedur, które ukierunkowane są na podniesienie miejsca strony w wynikach szukania. Pozycjonowanie można zdywersyfikować na operacje w serwisie i poza serwisem www. Pierwsze stosują się do optymalizacji witryny pozycjonowanej pod kątem słów kluczowych, na które jest pozycjonowana, ale również optymalizacji kodu serwisu (tytuł, nagłówki itp.) - strony stworzone przez naszą firmę są już zoptymalizowane pod kątem kodu. Działania poza stroną dotyczą głównie zdobywania linków z innych stron, które adekwatnie użyte podnoszą pozycję.

Zamów pozycjonowanie strony internetowej

Pozycjonowanie to proces długotrwały i ciągły. W sytuacji zaniechania procesu po zdobyciu pozycji należy mieć na uwadze, że może nastąpić spadek pozycji w przyszłości. Wynika to m.in. nieustannymi zmianami algorytmów wyszukiwarek oraz akcjami konkurencji pozycjonujących się na identyczne słowa kluczowe.

Metody rozliczeń

Koszt pozycjonowania rozliczany jest w cyklu miesięcznym, przy minimalnym czasie trwania usługi wynoszącym 6 miesięcy. Proponujemy dwie metody rozliczeń: za uzyskany efekt i ryczałtową.

Przy rozliczeniu za efekt opłaty pobierane są za rzeczywiście uzyskane pozycje strony w wynikach wyszukiwania, osobno za każdą frazę, z tego powodu metoda ta właściwa jest dla niewielkiej ilości fraz. Koszty zaczynają się od 40 zł netto/mies. za frazę, jednak cała kwota (100%) pobierana jest jedynie za uzyskanie pierwszego miejsca. Za uzyskanie pozycji w zakresie 2-3 pobierane jest 75% ceny bazowej, za pozycje 4-5 pobierane jest 50% ceny bazowej, a za pozycje z przedziału 6-10 pozycji 25% stawki bazowej. Przelicznik dotyczy poszczególnych dni, przez które strona zajmowała dane miejsce.

W rozwiązaniu ryczałtowym koszt nie jest uzależniony od uzyskanych pozycji, ale nie ma limitu w liczbie fraz do pozycjonowania, dlatego rozwiązanie to nadaje się do pozycjonowania większej liczby fraz (od 5). Miesięczny koszt rozpoczyna się od 200 zł netto, jednak końcowa wycena jest uzależniona od stopnia trudności fraz.

W czasie trwania umowy możliwe jest wymienienie fraz nie dających wzrostu odwiedzin na inne, po aktualizacji wyceny nowych fraz.